Mon 18 Dec 2017, 2:56AM

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಶಿರಸ್ತೆದಾರರ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ, ಗ್ರಾಮ ಕರಣಿಕರ, ಭೂಮಾಲುಕರುಗಳ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

Thursday, August 13th, 2015 | suddiblt | no responses

kanadaya ilakhe

Leave a Reply


ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ “ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ “ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿದಿನ  22
.. ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸಲಹೆ- ಸೂಚನೆ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Copyright © 2017 Suddinews.com . All Rights Reserved.
^ Back to Top