ಮಾ.30ರಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ

Thursday, March 23rd, 2017 | Suddi Belthangady | no responses 65 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು…3938 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು  ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು
65 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಂದೆ ಓದಿ