ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿಯಾನ : ಹಳೆಗೇಟಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

Friday, July 22nd, 2016 | sulliaeditor | no responses ವಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ… ಮಾದರಿ ವಾರ್ಡ್‌ನೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಳ್ಯದ 5ನೇ… ಮುಂದೆ ಓದಿ